Website chính thức của thương hiệu Lata

Lata Sale Off
-50%
 Túi đựng điện thoại LATA VN06 màu bò đậm  Túi đựng điện thoại LATA VN06 màu bò đậm
75,000₫ 150,000₫
-50%
 Túi đựng điện thoại LATA VN10 màu bò nhạt  Túi đựng điện thoại LATA VN10 màu bò nhạt
75,000₫ 150,000₫
-50%
 Túi đựng điện thoại LATA VN11 màu nâu  Túi đựng điện thoại LATA VN11 màu nâu
75,000₫ 150,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN14 màu đen  Túi đeo chéo nữ LATA HN14 màu đen
132,500₫ 265,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN09 màu bò đậm  Túi đeo chéo nữ LATA HN09 màu bò đậm
127,500₫ 255,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN08 màu bò nhạt  Túi đeo chéo nữ LATA HN08 màu bò nhạt
127,500₫ 255,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN28 màu bò nhạt  Túi đeo chéo nữ LATA HN28 màu bò nhạt
192,500₫ 385,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN49 màu bò nhạt  Túi đeo chéo nữ LATA HN49 màu bò nhạt
147,500₫ 295,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN54 màu nâu  Túi đeo chéo nữ LATA HN54 màu nâu
180,000₫ 360,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN52 màu bò đậm  Túi đeo chéo nữ LATA HN52 màu bò đậm
180,000₫ 360,000₫

Flash Sale sẽ bắt đầu vào 12h ngày 17/06/2019