Website chính thức của thương hiệu Lata

Lata Sale Off

Flash Sale sẽ bắt đầu vào 12h ngày 17/06/2019

-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN58 màu xám Túi đeo chéo nữ LATA HN58 màu xám
222,500₫ 445,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN26 màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ LATA HN26 màu bò nhạt
192,500₫ 385,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN44 màu đen Túi đeo chéo nữ LATA HN44 màu đen
192,500₫ 385,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN57 màu xanh dương Túi đeo chéo nữ LATA HN57 màu xanh dương
222,500₫ 445,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN61 màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ LATA HN61 màu bò nhạt
192,500₫ 385,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN50 màu đen Túi đeo chéo nữ LATA HN50 màu đen
147,500₫ 295,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN59 màu bò nhạt Túi đeo chéo nữ LATA HN59 màu bò nhạt
222,500₫ 445,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN14 màu bò đậm Túi đeo chéo nữ LATA HN14 màu bò đậm
132,500₫ 265,000₫
-50%
 Túi ipad đeo chéo LATA IP00 màu bò đậm Túi ipad đeo chéo LATA IP00 màu bò đậm
165,000₫ 330,000₫
-50%
 Túi đeo chéo nữ LATA HN60 màu cam Túi đeo chéo nữ LATA HN60 màu cam
222,500₫ 445,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL19 màu nâu Ba lô đa năng LATA BAL19 màu nâu
197,500₫ 395,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL28 màu bò nhạt Ba lô đa năng LATA BAL28 màu bò nhạt
270,000₫ 540,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL26 màu bò đậm Ba lô đa năng LATA BAL26 màu bò đậm
200,000₫ 400,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL10 màu đen Ba lô đa năng LATA BAL10 màu đen
217,500₫ 435,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL13 màu bò nhạt Ba lô đa năng LATA BAL13 màu bò nhạt
197,500₫ 395,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL25 màu đen Ba lô đa năng LATA BAL25 màu đen
180,000₫ 360,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL29 màu bò nhạt Ba lô đa năng LATA BAL29 màu bò nhạt
270,000₫ 540,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL22 màu bò nhạt Ba lô đa năng LATA BAL22 màu bò nhạt
200,000₫ 400,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL17 màu đen Ba lô đa năng LATA BAL17 màu đen
192,500₫ 385,000₫
-50%
 Ba lô đa năng LATA BAL29 màu đen Ba lô đa năng LATA BAL29 màu đen
270,000₫ 540,000₫
-50%
 Ví cầm tay LATA VN22 màu bò đậm Ví cầm tay LATA VN22 màu bò đậm
160,000₫ 320,000₫
-50%
 Ví cầm tay LATA VN25 bò nhạt Ví cầm tay LATA VN25 bò nhạt
160,000₫ 320,000₫
-50%
 Ví cầm tay LATA VN24 màu đen Ví cầm tay LATA VN24 màu đen
160,000₫ 320,000₫
-50%
 Ví cầm tay LATA VN18 màu bò nhạt Ví cầm tay LATA VN18 màu bò nhạt
147,500₫ 295,000₫
-50%
 Ví cầm tay LATA VN13 màu bò đậm Ví cầm tay LATA VN13 màu bò đậm
147,500₫ 295,000₫
-50%
 Ví nam da thật LATA LVN19 màu nâu Ví nam da thật LATA LVN19 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Ví nam da thật LATA LVN007 màu rêu Ví nam da thật LATA LVN007 màu rêu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Ví nam da thật LATA LVN004 màu nâu Ví nam da thật LATA LVN004 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Ví nam da thật LATA LVN17 màu nâu Ví nam da thật LATA LVN17 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Ví nam da thật LATA LVN001 màu bò Ví nam da thật LATA LVN001 màu bò
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL058 màu nâu Thắt lưng nam da thật LATA TL058 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL157 màu đen Thắt lưng nam da thật LATA TL157 màu đen
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL142 màu nâu Thắt lưng nam da thật LATA TL142 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL162 màu nâu Thắt lưng nam da thật LATA TL162 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL144 màu đen Thắt lưng nam da thật LATA TL144 màu đen
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL152 màu nâu Thắt lưng nam da thật LATA TL152 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL151 màu đen Thắt lưng nam da thật LATA TL151 màu đen
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL156 màu nâu Thắt lưng nam da thật LATA TL156 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL155 màu nâu Thắt lưng nam da thật LATA TL155 màu nâu
175,000₫ 350,000₫
-50%
 Thắt lưng nam da thật LATA TL153 màu nâu Thắt lưng nam da thật LATA TL153 màu nâu
175,000₫ 350,000₫